VÅRT HUS

VÅRT HUS  köptes hösten 2003
Eller rättare sagt våra hus eftersom vi har 3 små hus.
Ett som vi kallar Relaxen som består till största delen av fönster,
utsikten är naturligtvis över ån!
Nästa hus är en Friggebod som tjänstgör som förråd.
Det 3 dje huset är vår bostad.
Dessutom finns det ett plåtskjul, detta kommer vi att ta bort eller flytta på en dag.
Där skjulet står ska vi en dag bygga en inglasadveranda, med utsikten över ån.
Men dessa första sommar kommer vi att ägna åt
att måla om alla husen.
VY ÖVER HEDSTRÖMMEN 2004  
Stilla flyter ån.
Men simmar man ut en bit känner man att det är kraftig ström i vattendarget.
 

Äntligen, den 17 Mars 2007
rivs det rostiga Plåtsjulet och lämnar fri utsikt mot Hedströmmen.
Det gamla golvet blir en  perfekt  uteplats att sitta och titta ut över
ån och följa årstidens spegel på vattenytan.


Våra  hus i motljus en solig vårdag

  hits